قوانین و مقررات

برای ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند نشانی، شمارهٔ تلفن و ایمیل مورد نیاز است.
همچنین نشانی ایمیل و تلفن‌هایی که مشتری در پروفایل خود ثبت می‌کند، تنها نشانی ایمیل و تلفن‌های رسمی و مورد تأیید مشتری است و تمام مکاتبات و پاسخ‌های شرکت از طریق آنها صورت می‌گیرد.
بنابراین درج نشانی، ایمیل و شماره تماس‌ همراه و ثابت توسط مشتری، به منزلهٔ مورد تایید بودن و صحت آنها است.
مشتریان می‌توانند نام، نشانی و تلفن شخص دیگری را برای تحویل گرفتن سفارش وارد کنند و انتشارات صابرین تنها برای ارسال همان سفارش از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.
اگر مشتری ادرس خود را به اشتباه در سایت وارد کند، تبعات آن به عهدهٔ خود مشتری است.
مشتریان شهر تهران: طی مدت ۲۴ ساعت اقلام سفارش داده شده از طریق پیک به دست شما خواهد رسید.
مشتریان شهرستان: طی مدت ۳ تا ۴ روز اقلام سفارش داده شده از طریق پست جمهوری اسلامی به دست شما خواهد رسید.