50 روش برای ایجاد ارتباط سازنده

1398 / 12 /24

كتاب «50 روش براى ايجاد ارتباط سازنده»، در برگيرنده سمينارها و كارگاه‌هاى آموزشى من، درباره ارتباطات است. مطالب اين كتاب، شامل روش‌هاى ساده‌اى است كه براى افرادى مثل من(نويسنده)، قابل‌درك و فهم خواهد بود. با كمك شيوه آزمون و خطايى كه به كار گرفتم، توانستم 50 روش ذهنى را در اين كتاب بياورم كه بسيار كاربردى هستند

هر كدام از اين روش‌ها و ابزار تفكر، از ما مى‌خواهند كه كمى بيشتر از حد طبيعى، خلاقيت داشته باشيم. براى به كارگيرى اين شيوه‌ها، نيازمند آن هستيم كه هنرمند درونمان را بيدار كنيم. بايد بدانيم كه براى بيدارى اين هنرمند، لازم است بياموزيم كه چگونه در زندگى و كار شادمان باشيم و لذت ببريم

ثبت نظر درباره این کتاب