کتابفروشی فانوس (فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات صابرین)

 

كتابفروشی فانوس

 

نشانی فروشگاه: تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، روبروی داروخانهٔ سبز، پلاک ۴۱

 

تلفن: ۸۸۷۱۲۲۲۸ - ۰۲۱

http://instagram.com/fanoosbookshop